Hola Desconegut loginout
(Ol: 8 )             infos

L'atmosfera.

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

L'origen de l'atmosfera

La composició de l'atmosfera actual

Fer les activitats 2, 3, 5, 6 i 7 del llibre

2 Podrem viatjar al passat sense equips per respirar fins fa aproximadament 2.500 milions danys, ja que des daquell moment latmosfera ha mantengut una composici similar a lactual.

3 Les plantes, per la seva activitat fotosinttica, agafen dixid de carboni de latmosfera i expulsen oxigen, de la mateixa manera que els altres organismes fotosinttics, algues i bacteris fotosinttics.

5. El nitrogen i l’oxigen representen el 99 % de la composició total de l’atmosfera.

6. La proporci de dixid de carboni en l'atmosfera s ms petita del 0,04 %.

7 Les plantes, en fer la fotosntesi, agafen dixid de carboni de l'atmosfera; per aix, si es destrueixen els boscos, augmentar el dixid de carboni de l'atmosfera i s'agreujar el problema de l'encalentiment global.
 

-------------------------------------------------------------

L'estructura de l'atmosfera

 

Les funcions de l'atmosfera

Feina fer: copia aquest mapa conceptual a la teva llibreta i omple els quadres en blanc amb el conceptes que manquen (has de fer-ho amb la informació que trobaràs a l'apartat corresponent del llibre de text "Les funcions de l'atmosfera")

8.- L’ozó estratosfèric absorbeix radiació solar ultraviolada d’alta energia, i a causa d’açò, es genera calor. Atès que l’ozonosfera és a l’estratosfera, aquesta capa augmenta la seva temperatura amb l'altura.

9.- Té lloc a la troposfera, que és on  s’acumulen els gasos d’efecte d’hivernacle.

10.- Els gasos efecte dhivernacle absorbeixen les radiacions infraroges que emet el sl de la Terra quan sescalfa. Açò provoca un augment de temperatura. Lefecte dhivernacle natural s molt beneficis, perqu si no exists, la temperatura mitjana de la Terra seria de devers 15 C, devers 30 C menys que lactual (15 C).

11.- L’atmosfera intercanvia calor i moviment amb la hidrosfera, i amb els vents, provoca les ones i els corrents marins.

La pressió atmosfèrica

El baròmetre

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.- La pressió atmosfèrica és més gran a la platja (a nivell de la mar) que al cim de l’Everest, ja que la capa d’aire que hi ha damunt la platja és més gran que la que hi ha damunt una muntanya i la pressió atmosfèrica és el pes que exerceix aquesta capa d’aire.

13.- La relació entre la temperatura de l’aire i la pressió atmosfèrica és la següent:

  • com major és la temperatura de l’aire, menor és la pressió.
  • com menor és la temperatura de l’aire, major és la pressió atmosfèrica.

14.- Un dia assolellat la temperatura de l'aire augmenta, torna més lleuger i tendeix a pujar. Açò facilita el vol dels estels.

L'aire es mou

--------------------------------------------------------------------------

Els niguls i les precipitacions

(Llegir l'apartat del llibre)

El temps i el clima

(Es treballa a ciències socials)

La contaminació atmosfèrica

Per treballar aquest apartat, has de fer un document libre office amb els següent títol i subtítols:

(Pots ampliar i afegir imatges al teu criteri)

Les substàncies contaminants de l'aire
Problemes atmosfèrics a escala global
ImpacteS ambientals positius a l'atmosfera

-------------------------------------------------------------------