Quants alumnes hi ha a aquesta classe?

Mira la solució: són 18