INTRODUCCIÓ A LA HIDROSFERA

DINÀMICA OCEÀNICA

Corrents superficials

Corrents profunds

     

L’OCEÀ GLOBAL

La cinta transportadora oceànica

   

Clip Cinta Transportadora Oceánica (3 min)

 • És una espècie de riu d’aigua que recorre els oceans del planeta
 • Compensa les diferències de salinitat i tª entre els diferents oceans.
 • Regula la quantitat de CO2 atmosfèric, ja que aquest gas s’enfonsa amb l’aigua i no torna a sortir fins molts anys desprès a les zones d’aflorament
 • El fenomen del Niño  

       

  Flash explicatiu Niño Niña

  Clip Las corrientes marinas y su influencia en el clima de la Tierra (5 min)

  Clip ¿Cómo ocurre El Niño y La Niña? Video BBC Mundo (3 min)