La Historia de las cosas. Val la pena mirar-se'l
---------------------------------------------------------------------------------

Residus  (guiÓ de treball)

Guió per treballar el tema 16: GestiÓ dels residus (a partir pg. 395 del llibre)

INTRODUCCIÓ I CONCEPTE DE RESIDU

Residus sòlids urbans

Residus sanitaris

Residus industrials

Residus radioactius

Residus agrícoles, ramaders i forestals

La gestió dels residus

Transformacions de residus

Eliminació de residus

Residus radioactius

Gestió de residus a Espanya