L’educació ambiental


L’avaluació de l’impacte ambiental (AIA)


I UN EXEMPLE DE MATRIU "ACCIÓ-IMPACTE"
en què s'identifican els possibles impactes ambientals que originen diferents activitats esportives