Activitat introductòria

L'APARELL VEGETATIU DE LES PLANTES -> pdf

a) Digues quines són aquestes dues estructures vegetals i indica el nom de cadascuna de les seves parts.  

Es tracta de l'arrel d'una dicotiledònia (a l'esquerra) i de la tija d'una planta (a la dreta).

b) Digues quina funció tenen en les plantes aquestes dues estructures.  

L'arrel és un òrgan subterrani que creix cap al centre de gravetat i que serveix per ancorar el vegetal al sòl, absorbir nutrients inorgànics (aigua i sals minerals dissoltes), transportar la saba bruta cap a la tija i, en alguns casos, emmagatzemar substàncies nutritives.

La tija té la funció de sostenir les fulles, les flors i els fruits, transportar la saba bruta i l'elaborada i en algunes espècies emmagatzemar substàncies nutritives.

c) Explica com és la morfologia interna d'aquestes dues estructures en el cas d'una planta dicotiledònia jove.  

En l'arrel jove, es distingeix un cilindre cortical, format per l'epidermis, el parènquima cortical (escorça) i l'endoderma, envoltant un cilindre central que conté els teixits conductors, que són el xilema i el floema.

La tija està constituïda per un cilindre cortical o escorça que comprèn l'epidermis, el parènquima cortical i l'endoderma que envolta el cilindre central (comprèn el pericicle, els feixos liberollenyosos amb els vasos liberians cap enfora i els llenyosos cap a l'interior i la medul·la).

d) Descriu quin és el teixit encarregat del creixement i el desenvolupament d'aquestes estructures, i explica quin és el responsable que creixin en longitud.  

El creixement es dóna a través del teixit meristemàtic. Està constituït per cèl·lules vives, petites, amb grans nuclis, sense vacúols i amb una paret cel·lular fina, que els permet el creixement i la divisió posterior.
El teixit meristemàtic primari o apical és el responsable del creixement en longitud de les plantes. Els meristemes apicals es troben als àpexs de les arrels, protegits per les caliptres, i als vèrtexs de les tiges, a l'interior de les gemmes.

e) En el cas de t'estructura de la dreta, de quina manera aconsegueix mantenir-se erecta i flexible?  

Les tiges es mantenen erectes i flexibles gràcies als teixits esquelètics, concretament el teixit col·lenquimàtic i l'esclerenquimàtic

El teixit col·lenquimàtic és el responsable de mantenir dretes i flexibles les tiges joves i els pecíols. Està constituït per cèl·lules vives, prismàtiques i amb les parets cel·lulars de cel·lulosa fortament engruixides als vèrtexs. Es troba sota el teixit epidèrmic i permet mantenir la forma de les parts toves de la planta.

El teixit esclerenquimàtic constitueix les fibres allargades que donen suport i elasticitat a la planta, com en el lli, el cànem, etc. Està constituït per cèl·lules mortes, de membrana gruixuda i lignificada.

f) De quina manera les plantes transporten la saba bruta i l'elaborada?  

La saba bruta, formada per aigua i sals minerals, és transportada a través del teixit llenyós o xilema des de l'arrel fins a la tija i les fulles.

El teixit liberià o floema és el responsable de transportar la saba elaborada, formada per aigua, sacarosa, maltosa, etc. des de les fulles fins a la resta de la planta.

g) La fulla és un òrgan vegetal especialitzat a fer la fotosíntesi. Descriu el teixit on es produeix.  

Es produeix en el parènquima clorofíl·lic. Les cèl·lules presenten cloroplasts. S'hi poden distingir