Per començar

■ Les dues fotografies A i B són talls de plantes vistos al microscopi. Indica quina fotografia està feta amb microscopi òptic i quina amb microscopi electrònic. 
La fotografia a està feta amb microscopi electrònic i la B, amb microscopi òptic.

■ Per tal de distingir els diferents teixits es posa color a les preparacions. En quin cas la coloració és una tinció dels teixits mateixos i en quin està feta per ordinador? 

En la imatge A, la coloració està feta amb ordinador, mentre que la coloració de la imatge B està feta amb tinció.

■ Identifica la secció de bambú i la secció de pi. 

En la fotografia A, s'observa la secció de bambú, mentre que en la fotografia B, trobem la secció de pi.

■ Llegeix amb cura els textos i defineix els termes: xilema, floema, càmbium i súber. 

■ Què són els anells de creixement d'un arbre? 

És el creixement anual del xilema. Queda enregistrat al tronc de l'arbre i és visible quan aquest es talla transversalment.

■ Busca informació sobre les plantes monocotiledònies i les dicotiledònies. A quin grup pertany el bambú? i el pi? Argumenta la resposta. 

Les monocotiledònies són una classe de plantes angiospermes que tenen un sol cotilèdon a l'embrió, l'arrel fasciculada, les fulles paral·lelinèrvies i les flors trímeres.

Les dicotiledònies són una classe de plantes angiospermes que tenen dos cotilèdons als embrions, arrel axonomorfa, fulles penninèrvies i flors sovint pentàmeres o tetràmeres.

El bambú és una monocotiledòma perquè no presenta ramificacions a la tija ni càmbium vascular de creixement en gruix, mentre que el pi no és ni una dicotiledònia ni una monocotiledónes, si no una gimnosperma, a pesar de presentar cambium i ramificacions a la tija.

■ Escriu el nom de les parts que reconeguis en cada fotografia.  

Bambú: xilema (tubs conductors més amples), floema (tubs conductors més estrets), teixit de suport (al voltant de xilema i floema).

Pi: Càmbium amb floema (part exterior del tronc), càmbium amb xilema (part interior del tronc), anells de creixement (franges de xilema de l'interior del tronc de color marró fosc), súber (part més exterior del tronc de color marró fosc).

Activitat introductòria