Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

La respiració dels animals

        

Modalitats de respiraciÓ i aparells respiratoris 

         
           

 

L'aparell respiratori humÀ 

   

La ventilació pulmonar i l'intercanvi de gasos