Biodiversitat

Concepte de biodiversitat

 Tradicionalment, el terme biodiversitat biològica es refereix al nombre d'espècies existents en un ecosistema..

A partir de la conferència de Rio de Janeiro (1992) en el terme biodiversitat s'engloben tres conceptes:

+ Varietat d'espècies que hi ha sobre la Terra
+ Diversitat d'ecosistemes en el nostre planeta
+ Diversitat genètica: els diferents gens que contenen els individus els permeten evolucionar, enriquir-se pel creuament sexual i adaptar-se millor a les diferents condicions ambientals.

 La biodiversitat del nostre planeta no és uniforme sinó que varia espacialment:

Valors que aporta biodiversitat

Biodiversitat a l'estat Espanyol

La diversitat biològica de l'Estat espanyol és molt gran. Dins d'Europa és el que posseeix més de mamífers, aus i rèptils i el tercer en peixos i amfibis. Pel que fa a les plantes, hi són presents un 65% de les espècies presents a Europa. El nombre de espècies endèmiques en la Península s'estima en unes 1700. A aquestes xifres caldria sumar les de les illes Canàries, on existeixen altres 500 endemismes. També hi ha una gran varietat de hàbitats. Per exemple, dels 226 tipus de hàbitats reconeguts com d'alt interès per la Unió Europea, 121 (54%) es troben en territori espanyol.

El per què d'aquesta alta diversitat:

Causes pèrdua biodiversitat ->  wiki

  1. La desforestació
  2. L' agricultura i la ramaderia intensiva.
  3. La Introducció de plantes millorades (desaparició de gens silvestres) o transgèniques.
  4. Explotació directa d’espècies.
  5. Destrucció d'hàbitats.
  6. Col·leccionisme, caça i pesca esportiva.
  7. Introducció espècies no autòctones.

feina d'investigació: cercar el cas d'una espècie invasora a la nostra illa, i,

Contestar les qüestions següents:

  • Com ha arribat aquesta espècie a la Mediterrània?
  • Quina és la seva biologia i ecologia?
  • Quins efectes pot ocasionar la seva invasió

Solucions a la pèrdua de biodiversitat

    (La bóveda de toño -ppt-)
1- Acords internacionals per a la protecció de la biodiversitat.
2- Protecció àreea geogràfiques.
Podem trobar diferents categories:
3- Protecció “ex situ”: Jardins botànics i zoològics.