Hola Desconegut loginout
(Ol: 4 )             infos

  1. El material genètic. Naturalesa i característiques.
  2. La replicació de l’ADN.
  3. De l’ADN a la proteïna.
  4. La regulació de l’expressió gènica.

1. El material genètic. Naturalesa i característiques.

2. La replicació de l’ADN.

Característiques de la replicació

Els enzims de la replicació

3. De l’ADN a la proteïna.

Dogma central de la biologia molecular:

Les ARN polimerases: la transcripció

4. La regulació de l’expressió gènica.