Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

La geosfera. Minerals i Roques.

Els components de la geosfera

els relleus de la superfície terrestre

Minerals i roques

Propietats dels minerals

Per identificar un mineral podem observar algunes propietats:

Minerals cristal·litzats i amorfs

ClassificaciÓ dels minerals

Les roques

Utilitat de minerals i roques

ExplotaciÓ de minerals i roques

Activitats finals