Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

L'atmosfera.

L'origen de l'atmosfera

La composició de l'atmosfera actual

Fer les activitats 2, 3, 5, 6 i 7 del llibre

2 Podríem viatjar al passat sense equips per respirar fins fa aproximadament 2.500 milions d’anys, ja que des d’aquell moment l’atmosfera ha mantengut una composició similar a l’actual.

3 Les plantes, per la seva activitat fotosintètica, agafen diòxid de carboni de l’atmosfera i expulsen oxigen, de la mateixa manera que els altres organismes fotosintètics, algues i bacteris fotosintètics.

5. El nitrogen i l’oxigen representen el 99 % de la composició total de l’atmosfera.

6. La proporció de diòxid de carboni en l'atmosfera és més petita del 0,04 %.

7 Les plantes, en fer la fotosíntesi, agafen diòxid de carboni de l'atmosfera; per això, si es destrueixen els boscos, augmentarà el diòxid de carboni de l'atmosfera i s'agreujarà el problema de l'encalentiment global.
 

-------------------------------------------------------------

L'estructura de l'atmosfera

 

Les funcions de l'atmosfera

Feina fer: copia aquest mapa conceptual a la teva llibreta i omple els quadres en blanc amb el conceptes que manquen (has de fer-ho amb la informació que trobaràs a l'apartat corresponent del llibre de text "Les funcions de l'atmosfera")

8.- L’ozó estratosfèric absorbeix radiació solar ultraviolada d’alta energia, i a causa d’açò, es genera calor. Atès que l’ozonosfera és a l’estratosfera, aquesta capa augmenta la seva temperatura amb l'altura.

9.- Té lloc a la troposfera, que és on  s’acumulen els gasos d’efecte d’hivernacle.

10.- Els gasos efecte d’hivernacle absorbeixen les radiacions infraroges que emet el sòl de la Terra quan s’escalfa. Açò provoca un augment de temperatura. L’efecte d’hivernacle natural és molt beneficiós, perquè si no existís, la temperatura mitjana de la Terra seria de devers –15 °C, devers 30 °C menys que l’actual (15 °C).

11.- L’atmosfera intercanvia calor i moviment amb la hidrosfera, i amb els vents, provoca les ones i els corrents marins.

La pressió atmosfèrica

El baròmetre

---------------------------------------------------------------------------------------------

12.- La pressió atmosfèrica és més gran a la platja (a nivell de la mar) que al cim de l’Everest, ja que la capa d’aire que hi ha damunt la platja és més gran que la que hi ha damunt una muntanya i la pressió atmosfèrica és el pes que exerceix aquesta capa d’aire.

13.- La relació entre la temperatura de l’aire i la pressió atmosfèrica és la següent:

  • com major és la temperatura de l’aire, menor és la pressió.
  • com menor és la temperatura de l’aire, major és la pressió atmosfèrica.

14.- Un dia assolellat la temperatura de l'aire augmenta, torna més lleuger i tendeix a pujar. Açò facilita el vol dels estels.

L'aire es mou

--------------------------------------------------------------------------

Els niguls i les precipitacions

(Llegir l'apartat del llibre)

El temps i el clima

(Es treballa a ciències socials)

La contaminació atmosfèrica

Per treballar aquest apartat, has de fer un document libre office amb els següent títol i subtítols:

(Pots ampliar i afegir imatges al teu criteri)

Les substàncies contaminants de l'aire
Problemes atmosfèrics a escala global
ImpacteS ambientals positius a l'atmosfera

-------------------------------------------------------------------