Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

ACTIVITATS LABORATORI:

La hidrosfera(*)

L'aigua a la Terra

DISTRIBUCIÓ D'AIGUA A L'HIDROSFERA:

Les propietats de l'aigua

Feina fer: copia aquest mapa conceptual a la teva llibreta i omple els quadres en blanc amb el conceptes que manquen (has de fer-ho amb la informació que trobaràs a l'apartat 2 del llibre de text (pdf) "Les propietats de l'aigua")

IMPORTàNCIA DE L'AIGUA PER A LA VIDA

6.- El 65 % de 45 kg és 29,25 kg, per tant, 29,25 L.

7.- Quan suam, l’aigua de la superfície del cos s’evapora i baixa la temperatura.

8.- Perdem aigua principalment per l’orina, la suor i per l'aire que treiem en respirar, que és molt humit. També perdem aigua pels excrements, les llàgrimes i la mucositat nasal.

 

El cicle de l'aigua

(l'heu estudiat a Ciències Socials)

Usos de l'aigua

18.- Si l’aigua no es potabilitzàs, correríem el risc de beure substàncies tòxiques o microorganismes perjudicials per a la salut.

19.- Dues maneres senzilles per potabilitzar l’aigua són:

a. Bullir‑la durant un parell de minuts.

b. Afegir unes gotes de lleixiu a l’aigua.

No obstant això, no és convenient que emprem aquests mètodes per potabilitzar l’aigua, excepte en situacions extremes que impedeixin disposar d’aigua potable per altres mitjans.

Impactes ambientals a la hidrosfera