Les funcions vitals en lésser humà

Els teixits, els òrgans, els sistemes i els aparells del cos humà treballen conjuntament per dur a terme les funcions vitals pròpies dels éssers vius. Quins aparells i sistemes estan implicats en les funcions vitals?

Observeu i interpreteu

Aquestes imatges il·lustren les tres funcions vitals dels éssers vius.

a. Quines són les tres funcions vitals pròpies dels éssers vius? Expliqueu en què consisteixen.

Les funcions de relació, de nutrició i de reproducció.

b. Justifiqueu per què les dues primeres imatges, la A i la B, poden representar les funcions de relació i de nutrició.

c. La imatge C mostra, sens dubte, la funció de reproducció. Podríeu explicar per què aquesta imatge també serveix per il·lustrar les funcions de relació i de nutrició del fetus?

d. En cadascuna de les funcions vitals intervenen diversos sistemes i aparells de l’organisme. Recordeu els aparells i els sistemes que s’han mencionat en l’apartat sobre els nivells d’organització del cos humà i digueu quins participen en les funcions de relació, de nutrició i de reproducció.

Activitats

19 En quina funció vital inclouries la tasca que fan els òrgans dels sentits? I a quin sistema pertanyen?

A la funció de relació. Al sistema nerviós.

20 Digues, en cada cas, el nom del sistema o de l’aparell corresponent

21 Observa la figura i identifica-hi les estructures assenyalades:

  1. A quin nivell d’organització pertanyen?
  2. Quants aparells hi són representats?
  3. Indica quines estructures corresponen a cada aparell.
  4. Quina funció vital hi ha representada?

 

1: tràquea; 2: esòfag; 3: pulmons; 4: estómac; 5: fetge; 6: pàncrees; 7: intestí prim; 8: intestí gros.

  1. Totes les estructures assenyalades són òrgans.
  2. L’aparell digestiu i l’aparell respiratori.
  3. Aparell digestiu: 2, 4, 5, 6, 7 i 8. Aparell respiratori: 1 i 3.
  4. La nutrició.