Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

1- Els nutrients i els aliments

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

FUNCIONS DELS NUTRIENTS
Tipus i funcions dels nutrients

2- Una dieta saludable

Despesa d'energia

La classificació dels aliments

- Activitats 7 a 12 de la pg 41 del llibre de text:

7. Quan es pot dir que una dieta és equilibrada?

Una dieta és equilibrada quan aporta tots els nutrients indispensables per a l’organisme i en les quantitats necessàries.

8. Què és la despesa energètica d'una persona i de quins factors depèn? Exemplifica cadascun d'aquests factors.

La despesa energètica d’una persona és l’energia que aquesta consumeix en funció del grau d’activitat física, de la temperatura ambient, del sexe i de l’edat.

La despesa energètica no és igual per a tothom:

    • Una persona que té un grau d’activitat física elevat requerirà d’una despesa energètica major que una persona sedentària.
    • Una persona que viu en un ambient fred necessita més energia que una altra que viu en un ambient calorós.
    • Una persona jove necessita una aportació calòrica superior a la de les persones grans, perquè ha de créixer;
    • El requeriment calòric en les dones és inferior que en els homes.

9. Què és la despesa energètica bàsica o metabolisme basal? És igual per a tothom?

La despesa energètica bàsica, o metabolisme basal, és la quantitat d’energia que necessita una persona en estat de repòs absolut per fer funcionar el cos (respiració, circulació, excreció, manteniment de la temperatura...).

Depèn de l’edat de la persona, de l’alçada i la massa corporal, del sexe i de l’estat de salut, entre altres factors.

10. Completa una taula com aquesta sobre els diferents grups d'aliments que han de formar part de la nostra alimentació, segons la piràmide dels aliments:

Grup d'aliments Nutrients que contenen Funció principal Racions diàries
Dolços      
Olis i mantequilles      
Lactis      
Carn, peix, ous...      
       
       

11. Per què la sal, tot i que és un nutrient, no es posa amb l'oli a dalt de la piràmide?

Perquè la quantitat de sal que hem d’afegir als aliments és molt petita, de l’ordre dels 5 g diaris.

12. Per què són perilloses les dietes per aprimar-se si no són prescrites per un metge o un dietista?

Perquè els dietistes i nutricionistes poden facilitar les pautes per corregir els trastorns alimentaris sense provocar desajustos nutritius, problemes de pressió sanguínia o cansament.

- Activitat "La relació entre la dieta i la despesa d'energia" (pg 31)

- Activitat "La classificació dels aliments" (pg 32)

4- L'aparell digestiu

4.1- L'aparell digestiu

Activitat a fer: "L'aparell digestiu" (pg 34)

4.2- La transformació dels aliments

4.3- L'absorció dels nutrients