Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

1- L'energia dels nutrients

La respiració cel·lular

2. L'apareLl respIratori

2.1 Les parts de l’aparell respiratori

2.2 Les funcions de l’aparell respiratori

Activitats -> Fes les activitats 3, 4, 5 i 6 de la pg. 58.

3. Malalties de l'aparell respIRatori

Hàbits saludables que poden disminuir el risc de patir malalties respiratòries:

4. L'aparell excretor i l'excreció

L'aparell excretor

El funcionament dels ronyons

5. Malalties de l'aparell excretor .