Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

Activitat inicial: defineix els següents conceptes:  

  • Estímul
  • Sensibilitat
  • Comportament
  • Receptor
  • Òrgan del sentit
  • Percepció
  • Òrgan efector
  • Resposta motora
  • Resposta secretora

La funció de relació

Els receptors

Els estímuls i les respostes

   

El sistema nerviós

Les neurones