Idees sobre la dinàmica terrestre: perspectiva històrica

Quin és l’origen del relleu?
Wegener i el començament del mobilisme
El desenvolupament del movilisme:
Es va començar a acceptar la mobilitat dels continents.
L’extensió del fons oceànic i el seu bandat magnètic