Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

CLIPS:

mendel i l'estudi de l'herència

Primera llei. Llei de la uniformitat: "Quan s’encreuen dues races pures per a un caràcter determinat, tots els descendents són iguals entre si per aquest caràcter".

Segona llei. Llei de la segregació: "Els factors hereditaris que determinen un mateix caràcter són independents i se separen i es reparteixen entre els descendents també de forma independent, a l'atzar".

Tercera llei: Llei de la independència dels factors hereditaris: "Els factors hereditaris per a diferents caràcters mantenen la independència a través de les generacions, ja que s’agrupen a l’atzar en els descendents"

el naixement de la genètica

Terminologia a definir:

 • Generació parental (P):
 • Primera generació filial (F1):
 • Segona generació filial (F2):
 • Caràcter dominant:
 • Caràcter recessiu:
 • Genètica:
 • Gen:
 • Locus:
 • Al·lel:
 • Individu homozigòtic (=raça pura per a un caràcter):
 • Individu heterozigòtic (=híbrid per a un caràcter):
 • Monohíbrid:
 • Dihíbrid:
 • Al·lel dominant:
 • Al·lel recessiu:
 • Genotip:
 • Fenotip:

Les lleis de Mendel

Resolució de problemes de genètica

Dominància incompleta i codominància

Bateria d'exercicis que pots fer per practicar:

La teoria cromosòmica de l'herència

Genètica humana

Activitat proposada: grups sanguinis

La determinació genètica del sexe en l'espècie humana

Trastorns d'origen genètic

Prevenció i diagnòstic de trastorns genètics