PER QUÈ VOMITAM EN MARETJAR-NOS?

La sensació de l'equilibri es basa en tres mecanismes: la identificació visual dels objectes, la percepció inconscient de la força gravitatòria (sentir on són "dalt" i "baix") i l'estimulació del sistema vestibular de l'oïda interna, encarregat de detectar la estabilitat de l'organisme.

Qualsevol canvi inesperat de la direcció o del sentit del moviment produeix una agitació igualment brusca del líquid contingut en l'oïda interna, alhora que força al sistema visual a "agafar" a alguna referència física. Perquè el mareig aparegui cal que els tres mecanismes que sustenten l'equilibri es vegin alterats, si un d'ells no s'altera, el mareig no apareix.

Quan es produeix el mareig, hi ha una zona del cervell que s'estimula i, al seu torn, posa en marxa el mecanisme del vòmit.

 

PER ENTENDRE-HO MÉS BÉ HI HA AQUEST VÍDEO DELS 2 PRIMERS MINUTS:

http://www.youtube.com/watch?v=MZHFXpebCVs


Nathaly N. ens fa saber:

La sensación del equilibrio se sustenta en tres mecanismos: la identificación visual de los objetos, la percepción inconsciente de la fuerza gravitatoria (sentir dónde están “arriba” y “abajo”) y la estimulación del sistema vestibular del oído interno, encargado de detectar la estabilidad del organismo.

Cualquier cambio inesperado de la dirección o del sentido del movimiento produce una agitación igualmente brusca del líquido contenido en el oído interno, al tiempo que fuerza al sistema visual a “agarrarse” a alguna referencia física. Para que el mareo aparezca es necesario que los tres mecanismos que sustentan el equilibrio se vean alterados; si uno de ellos no se altera, el mareo no aparece.

Una vez que se produce el mareo, hay una zona del cerebro que se estimula y, a su vez, pone en marcha el mecanismo del vómito.