Ciències de la terra i mediambientals

ALTRES MATERIALS

Activitats a la xarxa:

activitat:

Modela una cèl·lula fotosintètica com a sistema, indicant quins són els intercanvis que realitza amb el seu entorn. sol

Fes el mateix amb els processos de respiració animal i vegetal. sol

ACTIVITAT:

Modela com a sistema una instal·lació de calefacció amb termostat, indicant quins són els elements, quina és la funció emergent i els intercanvis amb l'entorn. sol

ACTIVITAT:

Fixa't en la cadena que relaciona l'activitat volcànica i la humitat del sòl. Llegeix-la considerant primer què passa si l'activitat volcànica augmenta, i després torna-la a llegir considerant què passa si disminueix.


Activitat

Assenyala si el tipo de relació causal:

Relacions causals complexes

NEGATIVA


POSITIVA


ACTIVITAT

observa:


—  Quin tipus de relació s'estableix entre els depredadors i les preses? Representa-la mitjançant un bucle de realimentació.
—  Creus que es manté un equilibri?
—  Pots predir què passaria si disminuís la població de depredadors?
—  Quines repercussions creus que tindria sobre altres factors de l'ecosistema, com ara la vegetació?

Activitat

Fes diagrames causals que modelin el funcionament de les situacions següents:
sol

ACTIVITAT

MODELS DE REGULACIÓ DEL CLIMA TERRESTRE
lectura: El planeta de les margalides (final unitat)

El planeta de les margalides: Qüestions
 
Respon les qüestions següents:
a)  Indica i raona si el model proposat per Lovelock és obert, tancat o aïllat.
b)  Assenyala les variables que ha escollit.
c)  Explica què representa per a la temperatura planetària mantenir constant el C02 atmosfè­ric i la diferent coloració de les margarides. Quin tipus de regulació climàtica ha estat eli­minada? Quina s'ha destacat?
d)  Quin paper exerceix la biosfera en el model?
e)  Quina és la causa de la fi de la vida al plane­ta de les margarides?
f)  Comenta els avantatges i els inconvenients d'aquest model pel que fa a la validesa que té.

Sol