Uns clips:

RECURS NATURAL

  

Impactes

.  

Les tres fases de les relacions humanitat-natura (ppt)

              

Act. 8, 9 i 12

Activitat 8:

a) La caça massiva es basa en el model d'«explotació incontrolada» que pot fer que la població d'elefants s'extingeixi.

En imposar des de l'exterior la seva protecció, «conservacionisme a ultrança», el que va passar és que es va desequilibrar la dinàmica de la seva població, i en va resultar un creixement exponencial. Com a resultat de la superpoblació, els elefants han començat a buscar menjar, amb la consegüent destrossa de les collites. D'altra banda, els habitants de la zona no podien matar-los en defensa pròpia, per tant, des del punt de vista internacional, semblava que era més important la vida d'un elefant que la d'una persona.


b) Una política de control que suposi limitar la població d'elefants és «desenvolupament sostenible», i així, mitjançant la caça controlada, es poden controlar els excedents. Però cal propiciar la seva utilització completa: ullals, carn, pell, etc, i no només la utilització dels ullals. D'aquesta manera els habitants de la zona estaran motivats per a aconseguir mantenir estable la població d'elefants, ja que amb això aconseguiran mantenir-los com a font de subsistència.


c)   Resposta en els dos apartats anteriors.


Activitat 9:


Es tracta de valorar els costos ocults implicats en l'ús de l'automòbil i la necessitat d'investigar per a augmentar l'eficiència dels sistemes.

a)   Que és baixíssima, ja que només s'aprofita el 19% de l'energia consumida.

b)   Investigar per a augmentar l'eficiència, ja que es podria circular amb menys despesa de combustible.

c)   Caldria enumerar tots els costos ocults: impactes de la mineria al medi ambient (desforestació, erosió, contaminació) a causa de l'extracció de matèries primeres; impactes derivats del procés de fabricació (ús d'energies fòssils, de recursos naturals com l'aigua, contaminació de l'aigua o de l'aire), transport (ús de combustibles fòssils, contaminació de l'aire), ús (utilització de combustibles fòssils, contaminació de l'aire, sorolls) i abandonament (generació de residus)

.

Activitat 12:

Es tracta de qüestionar el concepte de recurs renovable, quan superem en el consum la velocitat de la seva renovació, i de saber distingir entre els tres tipus de sostenibilitat.


a) Si es pesca un nombre excessiu de tonyines, s'esgotaran. Perquè la població estigui en estat estacionari s'ha de complir que les sortides (pesca i mort natural de les tonyines) siguin iguals a les entrades (naixements de les tonyines). Quan s'intenta augmentar la pesca augmentant el nombre i el tonatge dels vaixells s'accelera l'esgotament de la població de tonyines. Aquesta decisió es basa en interessos econòmics i s'identifica amb el model d'«explotació incontrolada».


b)   En aquest model la taxa de captures no es marca per interessos econòmics, sinó que es fa en funció de la quantitat de tonyines. Així, valorem la importància de la presa de decisions, perquè la taxa de captures es marca des de l'interior del sistema i no des de l'exterior, com en el cas de l'apartat a). D'aquesta manera no correm el risc que la pesca s'esgoti. Es tracta del «desenvolupament sostenible».


c)   La sobreexplotació de les tonyines és insostenible des de tres punts de vista:

-  Ecològic: s'esgota la població de tonyines i es produeix un deteriorament de l'ecosistema marí on es troben.

-  Econòmic: si augmenta el nombre de vaixells, s'obtindran més guanys a curt termini, però no a llarg termini. Els vaixells costen diners i sous, que cal pagar, i això és impossible si les tonyines comencen a escassejar.

-  Social: després de la ruïna econòmica vindrà l'atur en el sector i, amb això, l'emigració dels pescadors o la seva reconversió.


d) - De pressió: la taxa de captures.

-  D'estat: població de tonyines (nombre d'individus que la com ponen).

-  De resposta: el nombre de vaixells es determina en funció de la quantitat de tonyines.Power Què és i calcula la petjada ecològica

riscos

Definició, prevenció i correcció de riscos