Definir els següents termes:

Relacions tròfiques

Cicle de la matèria i flux d'energia

ppt Cicle de la matèria i flux d'energia

Paràmetre tròfics:

 

a) S'observa la disminució conforme a la regla del 10% aproximadament.

b) La productivitat disminueix al llarg de la cadena tròfica: 0,02; 0,006; 0,002; 0,0006. (per dia)

El temps de renovació augmenta, ja que, per regla general, els últims tarden més temps a créixer: 50,150, 400, 1600 dies, respectivament.

c) Com que l'energia que passa d'un nivell a un altre és aproximadament el 10% de la que conté, si els productors fixessin una unitat, els herbívors en rebrien la desena part, els carnívors I, la centèsima part, els carnivors II, la mil·lèsima part, etc. Es constataria que el pas d'energia als últims de la cadena és insignificant.

d) La productivitat total de l'ecosistema és:

P/B = 1241,03 / 66448 = 0,018

per dia, quantitat aparentment molt petita. En realitat aquest valor és per dia, periode de temps molt curt, i considerat anualment, la productivitat seria molt elevada. Segurament es tracta d'un ecosistema jove, en creixement, poc madur.

BioacumulaciÓ

El desastre de Minamata
Què va ser?


Cicles biogeoquímics

Factors limitants: llegir les pg 102 (Apartat 4.5 "Factors limitants") i pgs 104 i 105 (Apartat B "Falta de nutrients")