AUTOREGULACIÓ DE L'ECOSISTEMA

(Lectura de l'apartat 5.2 del llibre)

Ecosferes:

AUTOREGULACIÓ DE LA POBLACIÓ

Corba de creixement poblacional

Activitat:

Per estudiar el desenvolupament d'una població, suposem un ecosistema al qual arriba una parella d'animals que pot tenir 6 cries a l'any, però de les quals moren 2 per causes diverses. Calcula com evoluciona aquesta població en cinc anys i quants individus la constituiran. Suposa que dels individus resultants cada any la meitat són mascles i la meitat són femelles, i que formaran noves parelles, cadascuna de les quals tindrà el mateix nombre de cries (6), de les quals moren les mateixes cada any (2).

Piràmides d'edats

CORBES DE SUPERVIVÈNCIA

AUTOREGULACIÓ DE LES POBLACIONS: ESTRETÈGIES DE SUPERVIVÈNCIA

Relacions intraespecífiques

Entre els individus d’una població.

Tipus:

  1. Competència. Quan els recursos escassegen.
  2. Cooperació. Per l’alimentació, la reproducció, la protecció, l’orientació, el treball...

Tipus d’associacions:

Autoregulació. Població i comunitats
Document relacions monoespecífiques / habitat i nínxol ecològic

La diversitat dels éssers vius


ALGUNS documents:

A la biosfera existeixen diferents climes
Estudio de los biomas terrestres