Preguntes darrers exàmens selectivitat relacionades amb el tema
Unitat 9. Estudi del clima·


Extras:

El clima

Formació de les precipitacions

Mira quina és la classificació dels ennuvolats a climatic
Tipus de precipitacions

El clima a les nostres latituds

EL CLIMA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Situada en una latitud media, está sometida a una circulación zonal de componente oeste. Salvo en verano, la climatología viene condicionada por frentes asociados a borrascas que penetran de oeste a este. Los vientos, procedentes del océano, húmedos e inestables provocan lluvias en las zonas occidentales , que van disminuyendo progresivamente hacia el interior. Los frentes proceden de las ondulaciones del frente polar. En invierno es frecuente la formación de un anticiclón de barrera sobre el centro de la Península que ocasiona precipitaciones orográficas en la Cordillera Cantábrica  y los macizos Central e Ibérico, mientras el resto de la Península permanece con tiempo seco, soleado y muy frío.

CLIMA DE MENORCA:

El clima de Menorca és un clima temperat, fortament estacional en quant a la humitat i més moderadament pel que fa a temperatura. La pluviositat mitjana anual és d’uns 560 mm anuals, amb diferències considerables a les diferents parts de l’illa.
Així doncs, la zona de migjorn compta amb una pluviositat mitjana anual de 530 mm. L’11 % d’aquesta zona té una precipitació anual de 630mm (Bajolí- punta nati i maó- St Lluís- Llucmassanes) i el 5% una precipitació inferior als 450 mm (franja litoral SE).
Com tot clima mediterrani, és característic un estiu sec i calorós. El bioclima de Menorca es xerotèric típic, de tipus marítim, pluges concentrades a la tardor i primavera amb períodes de peraritat o aritat estival que poden durar de tres a cinc mesos.
La temperatura mitjana anual és d’uns 16- 17 ºC, essent el mes més fred gener amb una mitjana de 12,1º C i el mes calorós agost amb 26,2º C.
Un altre variable molt important a l’illa és el vent, la direcció més freqüent N (vent de tramuntana), el grup de velocitat més freqüent és el de 19 a 31 Km/ h, vents moderats.

Principals climes

De latitudes bajas

De latitudes medias

Clip ¿Cómo es el clima mediterráneo?(3 min)

EL CLIMA A LES LATITUDS BAIXES (pg 222)

Monsons

Huracans = Tifons = Ciclons

CANVIS CLIMÀTICS

Canvi climàtic actual

InterpretaciÓ del mapa d'isòbares

Fotocòpia a treballar