Pregunta corresponent a Prova de selectivitat Juny 2010


A) (1 punt) Relaciona unint mitjançant una fletxa els gràfics de les característiques climàtiques amb la localització que correspon al seu bioma terrestre.
B)  (1 punt) A quin bioma terrestre correspon cada un dels casos?
C) (2 punts) Descriu de forma resumida a l'espai disponible les característiques ecològiques i de fauna i flora de cada bioma representat a la figura.

Pregunta corresponent a Prova de selectivitat set 2009


Pregunta corresponent a Prova de selectivitat set 2008


Pregunta corresponent a Prova de selectivitat juny 2008