Guió per treballar els recursos energètics i minerals (a partir pg 321 del llibre)

ENERGIES CONVENCIONALS

ENERGIES ALTERNATIVES

ÚS EFICIENT DE L’ENERGIA

RECURSOS MINERALS