Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

Els éssers vius

La biologia i els éssers vius

Els nivells d'organització

Els elements i les molècules dels éssers vius

Els bioelements

Els glúcids

 

Lípids

Proteïnes

Àcids nucleïcs

Biomolècules inorgàniques

Fes les activitats 6 a 10 del llibre.

La cèl·lula, unitat de vida

         

La divisió i el cicle cel·lulars

La mitosi

La meiosi

Comparació entre mitosi i meiosi