Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

Per començar

Per començar

Els teixits vegetals

Un teixit és un conjunt de cèl·lules especialitzades, semblants, que compleixen la mateixa funció.

Classificació dels teixits vegetals
Grups Tipus Funció
    Protecció i impermeabilització
Teixit suberós o súber
Teixits embrionaris    
    Fotosíntesi, emmagatzematge de midó, aigua i aire
  Teixit col·lenquimàtic o col·lènquima Sosteniment
 
Teixits conductors    
  Conducció de la saba elaborada
  Teixit glandular  
 
Classificació dels teixits vegetals
Grups Tipus Funció
Teixits protectors Teixit epidèrmic o epidermis Protecció i impermeabilització
Teixit suberós o súber
Teixits embrionaris Teixit meristemàtic o meristema Desenvolupament de la planta i creixement
Teixits fonamentals Teixit parenquimàtic o parènquima Fotosíntesi, emmagatzematge de midó, aigua i aire
Teixits esquelètics Teixit col·lenquimàtic o col·lènquima Sosteniment
Teixit esclerenquimàtic o esclerènquima
Teixits conductors Teixit llenyós o xilema Conducció de la saba bruta
Teixit liberià o floema Conducció de la saba elaborada
Teixits secretors Teixit glandular Secreció

Els teixits protectors: teixit epidèrmic i teixit suberós

El teixit meristemàtic

Teixit parenquimàtic

Teixit de sosteniment

Tipus:

Teixit coductor

Vía de transport de la saba
Tipus:

L'aparell vegetatiu de les plantes

Activitat aparell vegetatiu de les plantes

Els teixits animals

Els teixits epitelials

Els teixits connectius

Teixits conjuntius

Teixit adipós.

Teixit cartilaginós.

Teixit ossi.

El teixit hematopoètic

Todo Sobre: Los Tejidos |Clasificación y Funciones (clip 13 min)

(La sang també es considera un tipus de teixit connectiu, i ja l'estudiarem en treballar els sistemes circulatoris)

Teixit muscular

Teixit muscular estriat

Teixit muscular llis

Teixit muscular cardíac

teixit nerviós

         

(els tipus de neurones segons forma -monopolars, bipolars,...- o funció -sensitives, motores...-, i els tipus de cèl·lules glials -cel·lules de Schwan, astròcits...- ja els estudiarem quan faguem la funció de relació. Igualment la conformació i tipus de nervis)