Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

1-La nutrició dels animals

La nutrició inclou els següents processos:

•  Ingestió i digestió de l'aliment per alliberar els nutrients que conté.
•  Distribució dels nutrients a totes les cèl·lules de l'organisme.
•  Absorció de l'oxigen del medi extern i posterior transport a les cèl·lules.
•  Metabolisme cel·lular.
•  Retirada dels residus produïts per les cèl·lules a la fase anterior.
•  Expulsió d'aquestes substàncies a l'exterior.


   

2. La digestió dels aliments 

  

3. L'Aparell digestiu

            

Evolució de l'aparell digestiu -> cap a una major complexitat anatòmica i funcional:

Aparell digestiu en invertebrats  

Porífers

Cnidaris

 

Platihelmints
Anèl·lids

 

Mol·luscs, Artròpodes i Equinoderms

                 

L'aparell digestiu en vertebrats 

Més complex que en els invertebrats.
 • Està constituït per:
  • Tub digestiu.
  • Glàndules digestives.
 • Amb esfínters (controlen el pas de substàncies d'una regió a l'altra).

El tub digestiu

 • Òrgans
  • Boca.
   • Bec
   • Dentadura
   • Glàndules salivals
   • Llengua
   • -> Bol alimentici
  • Faringe. Comú a digestiu i respiratori.
   • Epiglotis
  • Esòfag. És un tub musculós, amb moviments peristàltics.
   • En els ocells pap (emmagatzem aliment).
  • Estómac
   • Esfínter d'entrada: càrdies.
   • Glàndules gàstriques: suc gàstric (digestió química).
   • Músculs potents que barregen l'aliment-> quim.
   • Pílor, esfínter que deixa passar a poc a poc el quim cap a l'intestí prim.
   • Pot ser 
    • Monogàstric
    • Digàstric, amb més d'una cavitat.
     • Ocells: proventrícle, glandular, i pedrer
     • Mamífers remugants: quatre cavitats.
  • Intestí prim.
   • En els mamífers tres regions:
    • Duodè: digestió química gràcies al suc intestinal, a la bilis (fetge) i al suc pancreàtic. -> Quil
    • Jejú.
    • Ili.
   • Per incrementar la superfície d'absorció:
    • Plecs intestinals.
    • Vellositats intestinals.
    • Microvellositats.
  • Intestí gros.
   • Als humans:
    • Apèndix vermiforme. 
    • Tram inicial: ceg
    • Còlon: còlon ascendent, transvers, descendent i sigmoide. 
    • Tram final: recte, que desemboca en l'anus.
   • Plecs que fan augmentar la superfície d'absorció. 
  • Anus. Egestió (Defecació), no excreció!.
   • En amfibis, rèptils i ocells: cloaca, compartida amb excretor i reproductor.

ALGUNES DADES CURIOSES O INTERESSANTS:

 • Mengem més d'un quilogram d'aliments al dia, i més de 450 quilograms en un any. Menjar tan sols 15 kcalories de més al dia pot aportar-nos tres quarts de quilo de greix al llarg d'un any. 15 kcalories és el que hi ha, per exemple, en tres pistatxos 
 • Fan falta entre 20 i 30 hores per digerir per complet un menjar. Si el menjar té molt greix el temps necessari per a la digestió pot augmentar. (La digestió estomacal dura de 2 a 4 hores)  
 • Al dia podem produir més de mig litre de saliva.
 • En la llengua hi ha aproximadament 10.000 papil·les gustatives, cadascuna de les quals alberga unes 50 cèl·lules receptores que li diuen al cervell què és el que estem menjant. Aquestes cèl·lules es renoven aproximadament cada 10 dies, però el procés es ralenteix amb l'edat, la qual cosa significa que els ancians tenen menys papil·les gustativas.
 • La llengua pot detectar cinc sabors bàsics: dolç, salat, amarg, àcid i un descobert recentment, anomenat «umami». El umami s'associa amb menjars que contenen glutamat. 
 • El nostre intestí prim mesura uns set metres de llarg, però l'intestí gruixut tan sol un i mig.
 • El nostre estómac, amb forma de lletra J, sol tenir la grandària d'un puny, però després d'un menjar abundant es pot inflar fins a aconseguir 20 vegades la seva grandària normal.
 • L'àcid clorhídric que secreta l'estómac mata els bacteris dels aliments que ingerim.
 • L'estómac ha de segregar contínuament una capa mucosa per protegir-se de l'àcid, que en teoria és suficientment corrosiu com per dissoldre un clau. 
 • L'alcohol pot provocar cirrosi, una malaltia del fetge, molt dolenta. La quantitat d'alcohol necessària per danyar el fetge pot ser de tan sol dues o tres begudes alcohòliques al dia en les dones i de tres a quatre en els homes.

Les glàndules digestives

           


L'absorció dels nutrients

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

La respiració dels animals