Solucionari activitats 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 68 i 69