Hola Desconegut loginout
(Ol: 1 )            

La circulació i l'excreció

El transport intern en els animals


Els sistemes de transport intern

Constitució dels aparells circulatoris

El medi intern
El cor
El sistema vascular

Tipus d'aparells circulatoris

Aparells circulatoris oberts

 

Aparells circulatoris tancats

En invertebrats

En vertebrats

Els sistemes circulatoris dobles

 

L'aparell circulatori humà. El medi intern

El cor humà

 


Els vasos sanguinis

 

El sistema limfàtic humà

L'excreció