Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

 1. La funció de relació en els animals
 2. Els òrgans dels sentits
 3. Els sentits en els vertebrats
 4. La resposta als estímuls. Resposta motora
 5. La resposta secretora

QÜESTIONARIS PER PRACTICAR:

Activitat inicial: defineix els següents conceptes:  

 • Estímul
 • Sensibilitat
 • Comportament
 • Receptor
 • Òrgan del sentit
 • Exteroreceptor
 • Interoreceptor
 • Propioreceptor
 • Visceroreceptor
 • Quimioreceptor
 • Termoreceptor
 • Fotoreceptor
 • Mecanoreceptor
 • Percepció
 • Òrgan efector
 • Resposta motora
 • Resposta secretora

La funció de relació en els animals

Els receptors

Els estímuls i les respostes

   

Els òrgans dels sentits

Els sentits en els invertebrats

           

Els sentits en els vertebrats

Els òrgans de la visió

         

Clips:

Els òrgans de l'audició

         

Lòrgan de l'equilibri

             

Els òrgans del gust i de l'olfacte

      

L'òrgan del tacte

 

La resposta als estímuls. Resposta motora

La resposta secretora

 

<>