Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

01. Organització general del cos

  1. Nivells d'organització estructural del cos humà
  2. Anatomia funcional de les cèl·lules
  3. Els teixits del cos humà
  4. Els sistemes d'òrgans del cos humà
  5. Anatomia posicional del cos humà

Nivells d'organització estructural del cos humà

Anatomia funcional de les cèl·lules

L'estructura bàsica de la cèl·lula

Els teixits del cos humà

Els teixits epitelials

Els teixits connectius (o conjuntius)

Teixits conjuntius (en sentit estricte o clàssic)

Teixit adipós.

Teixit cartilaginós.

Teixit ossi.

El teixit hematopoètic

Todo Sobre: Los Tejidos |Clasificación y Funciones (clip 13 min)

(La sang també es considera un tipus de teixit connectiu, i ja l'estudiarem en treballar els sistemes circulatoris)

Teixit muscular

Teixit muscular estriat

Teixit muscular llis

Teixit muscular cardíac

Teixit nerviós

         

(els tipus de neurones segons forma -monopolars, bipolars,...- o funció -sensitives, motores...-, i els tipus de cèl·lules glials -cel·lules de Schwan, astròcits...- ja els estudiarem quan faguem la funció de relació. Igualment la conformació i tipus de nervis)

Els sistemes d'òrgans del cos humà

Considerarem 11 aparells o sistemes al cos humà:

Anatomia posicional del cos humà

Direccions anatòmiques

Regions corporals

Anatomia seccional

Cavitats corporals