Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

02. El sistema digestiu

  1. Alimentació i nutrició. El sistema digestiu
  2. Anatomia del tub digestiu
  3. Els enzims digestius i la digestió oral i gàstrica
  4. La digestió a l'intestí prim
  5. Balanç i control de la digestió
  6. Absorció i defecació
  7. Malalties i trastorns del sistema digestiu

1. Alimentació i nutrició. El sistema digestiu

Alimentació, nutrició i digestió.

Processos de l'aparell digestiu

Elements del sistema digestiu

2. Anatomia del tub digestiu

La cavitat oral

    

El tub digestiu

Les glàndules annexes al tub digestiu

La paret del tub digestiu

3. Els enzims digestius i la digestió oral i gàstrica

Digestió a la cavitat oral

Digestió gàstrica

4. La digestió a l'intestí prim

La flora intestinal

5. Balanç i control de la digestió

6. Absorció i defecació

  

7. Malalties i trastorns del sistema digestiu