Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

04. Metabolisme i energia

  1. Concepte de metabolisme
  2. L'ATP, el NAD i el FAD
  3. Necessitats energètiques del cos humà
  4. La fatiga física i la recuperació
  5. Adaptacions metabòliques a l'exercici físic

1. Concepte de metabolisme

Catabolisme i Anabolisme

Reaccions d'oxidació i de reducció

Els enzims

2. L'ATP, el Nad i el FAD

Usos de l'ATP

Biosíntesi de l'ATP (fosforilació)

La glicòlisi, la fermentació làctica i la respiració cel·lular

Esquema del metabolisme

Visió general. Glicòlisi i fermentació làctica

   

 CICLE DE KREBS. RESPIRACIÓ CEL·LULAR.

 

RESULTAT PROPOSAT: ESQUEMA DEL METABOLISME ENERGÈTIC

3. Necessitats energètiques del cos humà

Les reserves d'energia

4. La fatiga física i la recuperació

 

5. Adaptacions metabòliques a l'exercici físic