Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

05. El sistema respiratori

  1. Estructura del sistema respiratori
  2. Fisiologia del sistema respiratori
  3. Adaptacions del sistema respiratori
  4. Patologies del sistema respiratori
  5. L'aparell fonador i la veu

1. Estructura del sistima respiratori

Nas, boca i faringe

Laringe

Tràquea i bronquis primaris

Pulmons

2. Fisiologia del sistema respiratori

La ventilació pulmonar

Clip Músculos respiratorios (2:30 min)

L'intercanvi de gasos

   

3. Adaptacions del sistema respiratori

4. Patologies del sistema respiratori

5. L'aparell fonador i la veu