Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. Els lípids: Concepte i classificació.

Concepte de lípid

Classificació dels lípids

2. Els acids grassos.

 

Característiques i classificació

Propietats dels àcids grassos

3. Els lípids amb àcids grassos o saponificables

ACILGLICÈRIDS, GREIXOS SIMPLES O GREIXOS NEUTRES

LES CERES

ELS LÍPIDS COMPLEXES O DE MEMBRANA

4. Els lipids sense acids grassos o insaponificables

ELS TERPENS O ISOPRENOIDES

 

ELS ESTEROIDES

  

Altres lipids insaponificables

5. Funcions del lipids