Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. Els pròtids: Concepte i classificació

El terme proteïna deriva del grec "proteos" (el primer, el més important) i parla de la seva gran importància per als éssers vius.

La importància de les proteïnes és, en una primera anàlisi, quantitativa: constitueixen el 50% del pes sec de la cèl·lula (15% del pes total) pel que representen la categoria de biomolècules més abundant després de l'aigua.

No obstant això la seva gran importància biològica resideix, més que en la seva abundància en la matèria viva, en l'elevat nombre de funcions biològiques que exerceixen, en la seva gran versatilitat funcional i sobretot en la particular relació que les uneix amb els àcids nucleics, ja que constitueixen el vehicle habitual d'expressió de la informació genètica continguda en aquests últims.

2. Els aminoàcids

Definició

Propietats

L’activitat òptica

El comportament químic amfòter

La classificació dels aminoàcids

3. L’enllaç peptídic

4. Estructura de les proteïnes

ESTRUCTURA PRIMÀRIA

Fes les activ 7 i 10 del llibre

ESTRUCTURA SECUNDÀRIA

ESTRUCTURA TERCIÀRIA

Estructura filamentosa
Estructura globular
Importància de l’estructura terciària

ESTRUCTURA QUATERNÀRIA

5. Propietats de les proteïnes

6. Classificació de les proteïnes

HOLOPROTEÏNES

HETEROPROTEÏNES

7. Funcions de les proteïnes