Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. Components dels àcids nucleics

COMPOSICIÓ QUÍMICA

NUCLEÒSIDS

NUCLEÒTIDS

Fes les activ 1, 2 i 3 del llibre.

CADENES DE NUCLEÒTIDS: ELS ÀCIDS NUCLEICS

2.L’àcid desoxirribonucleic (ADN)

ESTRUCTURA PRIMÀRIA DE L'ADN

ESTRUCTURA SECUNDÀRIA DE L'ADN

ESTRUCTURA TERCIÀRIA DE L'ADN circular

ESTRUCTURA TERCIÀRIA DE L'ADN EUCARIOTA: NIVELLS D’EMPAQUETAMENT DE L’ADN

TIPUS D'ADN SEGONS L'ESTRUCTURA

3. L’àcid ribonucleic (ARN)

ARN MISSATGER (ARNm)

ARN DE TRANSFERÈNCIA (ARNt)

ARN RIBOSÒMIC (ARNr)

ALTRES TIPUS D'ARN

4. Funcions dels àcids nucleics