Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. La teoria cel·lular.

         

2. Forma, mida i longevitat de les cèl·lules.

3. La cèl·lula procariota, la cèl·lula eucariota.

  CEL.LULA PROCARIOTA CEL.LULA EUCARIOTA
Mesura Entre 1 i 5 µ Més grans. Moltes mesuren entre 20 i 50 µ. El rovell d'ou de gallina, 2 cm; algunes neurones més d'1 m etc.
Forma

Tenen poques formes: esfèriques (cocs), de bastó (bacils), de coma ortogràfica (vibrions) o d'espiral (espirils).

Sempre unicel·lulars, encara que poden formar colònies.

Tenen formes molt variades. Poden constituir organismes unicel·lulars o pluricel.lulars.

En els pluricel·lulars hi ha cèl·lules molt especialitzades, i per tant, en formes diferents

Embolcalls

Pared cèl·lular peptidoglicans (mureina).

Algunes a més, tenen una càpsula mucosa.

Les cèl·lules vegetals tenen una paret gruixuda de cel·lulosa. Els fongs de quitina.

Les cèl·lules animals poden presentar membrana de secreció (matriu extracel.lular) o estar-ne mancades

Orgànuls membranosos No (abans es rallava de mesosomes). Els orgànuls membranosos són: El reticle endoplasmàtic, l’aparell de Golgi, els vacúols, els lisosomes, els mitocondris, els cloroplasts (tan sols en algunes cèl·lules) i els peroxisomes.
Estructures no membranoses Les estructures no membranoses són els ribosomes (de 70 S). Les estructures no membranoses són els ribosomes (de 80 S), el citosquelet i, en els animals, a més, els centríols.
ADN i ARN

L’ADN és una sola molècula circular de doble hèlix que, encara que pot estar associada a proteïnes, no forma nucleosomes. (Els arqueobacteris suposen una excepció)

Aquest ADN equival a un únic cromosoma.

Tenen plasmidis, petits ADN circulars de doble filament.

L’ARNm no presenta maduració. La transcripció i la traducció es fan al mateix lloc.

L’ADN és lineal i de doble hèlix, i està associat a histones, formant nucleosomes.

Cada fibra d’AND quan es condensa forma un cromosoma.

A més hi ha ADN circular de doble filament en els cloroplasts i en els mitocondris.

El preARNm experimenta maduració.

La transcripció es fa al nucli i la traducció al citoplasma.

Reproducció

No hi ha mitosi.

El citoplasma es divideix per bipartició.

La reproducció és de tipus asexual.

Hi pot haver fenòmens de para-sexualitat (intercanvi de material genètic).

El nucli es divideix per mitosi o meiosi.

El citoplasma es divideix per bipartició, esporulació, gemmació o pluripartició.

La meiosi, que genera gàmetes o meiospores, permet la reproducció sexual.

4. La cèl·lula animal, la cèl·lula vegetal.

ESTRUCTURA DE LES CÈL.LULES EUCARIOTES (blau→exclusiu animal, verd→exclusiu vegetal) ANIMAL VEGETAL
EMBOLCALLS Membrana plasmàtica si si
Membrana de secreció Paret cel·lular cel·lulòsica no si
Matriu extracel.lular algunes no
CITOPLASMA Citosol (=Hialoplasma) si si
Orgànuls membranosos Membrana senzilla Reticle endoplasmàtic llis si si
rugós si si
Aparell de Golgi gran petit
Vacúols petits un i gran
Lisosomes molts pocs
Peroxisomes si si
Glioxisomes no si
Membrana doble (transductors d'energia) Cloroplasts no si (no)
Mitocondris si si
Orgànuls no membranosos Granulars Ribosomes si si
Microtubulars i microfibril·lars Centríols si no
Cilis alguns no
Flagels alguns no (si a algues)
Microtúbuls Citosquelet si si
Microfilaments si si
Inclusions Grànuls de midó no si
Reserves de glicògen si no
NUCLI Embolcall

si (central)

si (lateral)
Nucleoplasma si si
Cromatina si si
Nuclèol si si

5. Origen i evolució cel·lular.