Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

1. La membrana plasmàtica.

COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

Propietats de la membrana plasmàtica

FUNCIONS DE LA MEMBRANA PLASMÀTICA

2. El transport a través de la membrana plasmàtica.

EL TRANSPORT PASSIU

Difusió simple

Difusió facilitada

EL TRANSPORT ACTIU

ENDOCITOSI I EXOCITOSi

3. Contactes cel·lulars.

4. Comunicació cel·lular.

MISSATGERS I RECEPTORS. MODALITATS DE COMUNICACIÓ

Missatgers

Receptors

5. Embolcalls externs. Les membranes de secreció.

LA MATRIU EXTRACEL.LULAR (en cèl.lules animals)

LA PARET CEL.LULAR (en cèl.lules vegetals)

Als fongs la pared cèl·lular és de quitina, i als bacteris de mureïna (un peptidoglicà).

6. El citosol. (=hialoplasma)

Inclusions citoplasmàtiques

7. El citoesquelet.

MICROFILAMENTS

FILAMENTS INTERMEDIS

MICROTÚBULS

8. El centrosoma. els centriols. Cilis i flagels.

9. Els ribosomes.

Estructura