Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

 1. Catabolisme: Concepte i tipus.
 2. Catabolisme dels glúcids.
  1. La glucòlisi.
  2. La respiració cel·lular. Via aeròbia. cicle de krebs i fosforilació oxidativa.
  3. Les fermentacions (via anaeròbia).
 3. Catabolisme dels lípids.
 4. Catabolisme de les proteïnes.
 5. Catabolisme dels àcids nucleics.

1. Catabolisme: Concepte i tipus.

Tipus de catabolisme

Saber-ne més:

L’alliberació gradual de l’energia al catabolisme

2. Catabolisme dels glúcids.

LA GLUCÒLISIS

LA RESPIRACIÓ CEL.LULAR. Via aeròbia. cicle de krebs i fosforilació oxidativa.

Fase 1: formació d’acetil CoA
Fase 2: cicle de Krebs o de l’àcid cítric o dels àcids tricarboxílics
Fase 3: cadena transportadora d’electrons i fosforilació oxidativa
Balanç energètic del catabolisme per respiració de la glucosa
Per una molècula de glucosa
Citoplasma Glicòlisi 2 ATP
Mitocondri Procedent de la glicòlisi 2 NADH 6 ATP
Pirúvic → acetil-CoA 2 NADH 6 ATP
Cicle de Krebs 6 NADH 18 ATP
2 FADH2 4 ATP
2 GTP 2 ATP
TOTAL 38 ATP

(En realitat, l'entrada dels NADH procedents de la glucòlisi al mitocondri és per transport actiu, i gasta 2 ATP. Així el rediment seria de 36 ATP)

(Aquestes dades són teòriques. En mesures reals s'ha comprovat que l'eficiència real és de l'ordre de 30 ATP per glucosa)

LES FERMENTACIONS (via anaeròbia)

Concepte de fermentació
Fermentació alcohòlica
Fermentació làctica
Altres tipus de Fermentacions

3. Catabolisme dels lípids.

La β-oxidació dels àcids grassos

4. Catabolisme de les proteïnes.

5. Catabolisme dels àcids nucleics.