Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

Les mutacions i l'enginyeria genètica

  1. Concepte de mutació.
  2. Les mutacions gèniques.
  3. Les mutacions cromosòmiques.
  4. Les mutacions genòmiques.
  5. Agents mutàgens.
  6. Mutacions i càncer.
  7. L’enginyeria genètica.
  8. Biotecnologia.

1. Concepte de mutació.

2. Les mutacions gèniques

Concepte i classificació

Sistemes de reparació

3. Les mutacions cromosòmiques.

4. Les mutacions genòmiques.

5. Agents mutàgens.

6. Mutacions i cancer

7. L’enginyeria genètica.

CONCEPTE

Tècniques d'enginyeria genètica

Aplicacions de la enginyeria genètica

8. Biotecnologia.

Concepte

La biotecnologia a la industria

La biotecnologia en agricultura i ramaderia.

La biotecnologia en medicina

A més de tècnique més clàssiques de reproducció assistida (inseminació artifical, fecundació in vitro, etc) podem esmentar:

Riscos i implicacions ètiques