Hola Desconegut loginout
(Ol: 0 )            

Els microorganismes. La microbiologia.

  1. Concepte de microorganisme.
  2. Els bacteris.
  3. Els virus.
  4. Altres partícules infeccioses. Viroides i prions.
  5. Microorganismes eucariotes.
  6. Microorganismes beneficiosos i perjudicials.

1. Concepte de microorganisme.

2. Els bacteris.

Estructura bacteriana

Fisiologia bacteriana

Tipus de bacteris

3. Els virus.

L'estructura dels virus

Classificació dels virus

L'origen dels virus

Els cicles dels virus

4. Altres partícules infeccioses. Viroides i prions.

5. Microorganismes eucariotes.

Algues microscòpiques

Protozous

PRINCIPALS GRUPS DE PROTOZOUS

(segons la locomoció)

Grup Locomoció Reproducció Altres característiques
Mastigofors o flagel•lats Flagels

Fissió longitudinal

Per gàmetes

Viuen en aigües dolces o son paràsits
Sarcodines o amebes Pseudopodis

Fissió simple o múltiple

Per gàmetes

Alguns amb teca calcaria (foraminífers) o de sílice (radiolaris)
Apicomplexos o esporozous Contracció del cos

Alternança sexual i asexual

Esporulació

Són endoparàsits
Ciliòfors o ciliats Cilis Conjugació Diverses classes

Fongs microscòpics

6. Microorganismes beneficiosos i perjudicials

Les malalties infeccioses

La infecció

Les malalties infeccioses es transmeten per diverses vies

El control dels microorganismes